Thursday, June 30, 2011

Mother with children

Photo: Courtesy Sri Aurobindo Ashram - Delhi Branch

No comments: